Fördelar med e-sport i jämförelse med traditionell sport 

I en debattartikel från Arbetet förra året med rubriken “Skandal när Sverige tror att e-sport inte är en sport” kritiserar skribenten och gamern Sara Flink Sverige för att inte ta e-sporten på tillräckligt stort allvar och för att ha fimpat chansen att anordna och stå värd för en av världens största e-sporttävlingar The International – Dota 2 Championships. Flink riktar skarp kritik mot att e-sport fortfarande inte klassas som en riktig sport i Sverige och argumenterar för varför den i själva verket borde jämställas med annan sport och få bättre status. Enligt Flink har e-sporten på kort tid blivit en bransch som omsätter flera miljarder och som lockar upp till 300 000 tittare per match. E-sporten kan ge viktiga bidrag på samhällsnivå genom stora organisationer som verkar för att stärka turismen, ge kulturupplevelser och betala betydande summor i skatt. Flink är långt ifrån den enda som vill att e-sporten ska få ett ökat erkännande i Sverige. Motioner har lämnats in på politisk nivå till riksdagen om att likställa denna gren med mer traditionell idrott men frågan är alltjämt en het potatis. I det här inlägget tänkte vi bidra till debatten genom att lyfta fördelarna med e-sporten jämfört med annan sport. 

Fråga om tillgänglighet

Inom idrotts-Sverige betonas ofta värden som integration, inkludering och laganda när det gäller engagemang i föreningslivet. Faktum är dock att traditionell sport kan vara exkluderande för många i samhället. Dels ska man ha ekonomin att kunna delta i en lag- eller ensamsport med allt vad det innebär vad gäller resor, utrustning, logistik och så vidare, och dels ska man bo i en stad där alternativ att utöva sport finns i bred omfattning. Här innebär e-sporten klara fördelar eftersom den utgör en öppning för den som kanske är fysiskt, ekonomiskt eller geografiskt förhindrad från att delta i traditionell sport. E-sporten är i princip öppen för alla med ett intresse och tillgång till grundläggande utrustning som dator, och den kan utövas från hemmets sköna vrå. Detta innebär att spel som historiskt sett varit förbehållna de med medel och möjlighet att besöka särskilda anläggningar (fotbollsplan, hockeyrink, casino och så vidare), idag kan ägna sig åt samma slags aktiviteter online genom sajter som PokerStars Casino för klassiska casinospel eller esports.com för mer modern e-sport. 

Utveckling av färdigheter 

När vi talar om lagsporter betonas värden som strategiskt tänk och problemlösning förutom de alldeles uppenbara fysiska fördelarna som kommer av att röra på sig regelbundet. Den som spelar fotboll behöver inte endast vara i god form rent fysiskt och kunna prestera under lång tid på plan – han eller hon måste även ha en vässad problemlösningsförmåga och kunna förutse problem och möjligheter på plan innan de uppstår. Precis samma sak gäller inom e-sporten om inte mer. Precis som i all annan sport måste man träna inom e-sport för att bli skicklig och då framförallt på att processa information och på att tänka både långsiktigt och kortsiktigt. E-sporten innebär möjlighet att träna sitt muskelminne och öva problemlösning genom att identifiera vad som kunde ha gjorts annorlunda eller bättre efter en match. 

Ligger rätt i tiden 

Ett annat argument för e-sporten är att denna aktivitet ligger rätt i tiden och är en återspegling av samtiden och vår moderna livsstil. Varje nytt tekniskt fenomen har en tendens att inledningsvis kritiseras innan det anammas av den bredare allmänheten och slutligen övergår till något helt normalt och självklart. TV:n kritiserades på sin tid för att vara en “dumburk” och en tidstjuv medan nätet, trots dess oändliga möjligheter, ofta kritiseras för att göra oss slöa och frånkopplade från verkligheten. Även om e-sporten har en lång väg att gå innan den accepteras helt och hållet i sportens finrum står det klart att den inte hade funnits om vi inte hade levt i en tid då stora tekniska framsteg gjorts och där internetanvändningen tas för given i de allra flesta länder. Därför vore det synd att inte utnyttja den enorma potential som e-sporten faktiskt innebär och låta den få spridning över nationsgränserna och växa.